Basketball Verrado Varsity Girls vs Buckeye 1/26/2011 - Michael Rincon Photography