Soccer Verrado Varsity Girls vs Buckeye 20110114 - Michael Rincon Photography